Privacy

Uw privacy is voor Stichting Project Speak Now erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens, die wij verwerken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten. Stichting Project Speak Now verstrekt door u ingevoerde gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Onze medewerkers en de door ons ingestelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Tevens zal er bij het algemeen gebruiken van internet informatie worden uitgewisseld tussen uw computer en andere computersystemen, zoals IP-nummers, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.