Onze visie

onzevisie

Ieder kind heeft recht op liefde en bescherming. Heb je dat niet of onvoldoende gehad, dan heb je ook het recht om die wond te helen met liefde en bescherming. Door bijvoorbeeld je verhaal te delen en te ontdekken dat je niet alleen bent. Want praten heelt wonden en helpt je om van je scars weer stars te maken. Dat is de visie en missie van Stichting Project Speak Now.

Al sinds begin 1900 is in de Nederlandse wet vastgelegd dat kinderen moeten worden beschermd. In 1995 is het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor Nederland van kracht geworden. Uitgangspunt daarvan is dat een kind bijzondere zorg en bescherming nodig heeft vanwege zijn kwetsbare en afhankelijke positie. Krijgt een kind dit niet en wordt het in die kwetsbaarheid misbruikt, dan laat dat diepe sporen na.

Angst
Uit angst niet geloofd te worden, zwijgen we. Uit angst van smaad of laster te worden beschuldigd, zwijgen we. Maar zwijgen maakt de innerlijke strijd alleen maar groter. En door te zwijgen, zal seksueel misbruik een kans blijven krijgen. Juist door te praten, te delen en ervaringen uit te wisselen, komt het in de openheid. En daar is geen plaats meer voor de manipulatie, de dreiging en de geheimzinnigheid waardoor seksueel misbruik wordt omgeven.

Misbruik
Zowel initiatiefnemer (Marianne Kimmel) als de meeste vrijwilligers hebben als kind meegemaakt hoe iemand misbruik maakte van hun kwetsbaarheid. Pas na jaren durfden ze hun verhaal te vertellen. Beide hebben ze ervaren hoe helend het praten over hun ervaringen kan zijn. Door te praten vonden ze herkenning, begrip en ontspanning. Ze doorbraken letterlijk het zwijgen, door de confrontatie aan te gaan met hun angsten en hun schaamte. Dat gunnen ze andere slachtoffers ook. De ervaring dat er een last van hun schouders valt, als ze hun ervaringen delen.

Deel je onze visie en wil je donateur zijn of actief hulp bieden aan slachtoffers van kindermisbruik? Neem contact op met ons! Let’s Speak Now!