Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Stichting Project Speak Now streeft naar correcte en actuele informatie op deze website, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Project Speak Now is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stichting Project Speak Now aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Stichting Project Speak Now behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te beëindigen.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Project Speak Now.

Copyright © 2013 – Stichting Project Speak Now